گویی ما همه، در حل برخی از مسایل توانمندیم ولی در حل برخی از مسایل، خوب عمل نمی‌کنیم! این به ما مرتبط است یا مسئله‌ها؟

اگر  توانمندی حل مسئله نداشته باشیم، چه می‌شود؟

آیا راهی هست که بتوان از بالا به مسایل نگاه کرد و به سرعت رویکرد خود در رویارویی با مسئله‌ها را ترمیم کرد؟

فهرست مطالب دوره:

1- شناخت مسئله

 • تشخیص مسئله
 • تفاوت مسئله از دیگر کلید واژه‌های مرتبط
 • تعریف مسئله

2- نگاهی به ماهیت مسایل کسب و کارها

 • مسئله‌های ملی
 • مسئله‌های بنگاهی
 • نظام ملی نوآوری و اقتصاد دانش‌بنیان

3- رشد مسئله‌ها

 • ماهیت مسئله‌ها در فضای کسب و کار
 • رشد مسئله‌ها همزمان با پارادایم‌های رشد صنعت و خدمات

4- انواع مسئله‌ها

 • مسئله‌های روتین، نوآورانه و خلاق
 • مسئله‌های آشنا و ناآشنا
 • مسئله‌های استاندارد و غیر استاندارد
 • مسئله‌های ابداعی و غیر ابداعی

5- رویکردهای انسان در حل مسئله

 • حل مسئله‌های استاندارد و غیر استاندارد
 • یادگیری مهارت حل مسئله‌های استاندارد و غیر استاندارد

6- تجربه مشترک ترجمه مسئله‌ها و راه‌حل‌های آن‌ها

 • TRIZ به عنوان یک متدولوژی توانمند در حل مسئله
 • فلسفه و اصول فکری در تحلیل و حل مسئله

7- نگاهی به پیکره دانش TRIZ

 • TRIZ از یک متدولوژی تا نظریه
 • آشنایی با ابزارهای TRIZ

8- ابزار تضاد تکنیکی و اصول ابداعی

 • نگاه به یک مسئله و محدودیت‌ها عمومی در حل آن
 • آشنایی با مدل‌سازی در ابزار تضاد تکنیکی
 • آشنایی با حل مسئله در ابزار تضاد تکنیکی
 • تجربه مدل‌سازی و حل مسئله اولیه در مسئله انتخاب شده

9- اهمیت انتخاب مسئله

 • مسئله درست و غلط یا مسئله درست و درست‌تر
 • نگاهی به میزان موفقیت پروژه‌های طراحی محصول نو
 • ضرورت ابزاری برای بسط و انتخاب مسئله از میان مسئله‌های متنوع در مجموعه یک مسئله اصلی

10- ابزار تحلیل تضاد ریشه‌ای

 • نگاه به یک مسئله اجتماعی و محدودیت‌ها عمومی در حل آن
 • آشنایی با رسم نمودار تحلیل تضاد ریشه‌ای
 • آشنایی با انتخاب مسئله در نمودار تحلیل تضاد ریشه‌ای

11- اهمیت هدف‌گذاری در حل مسئله

 • منحنی عمر در تحلیل یک سیتم فنی
 • رابطه مراحل تکامل با اصل تجرید
 • مراحل تکامل و امکان پرش از مراحل

 12- ابزار تحلیل روندهای تکامل

 • نگاه به یک مسئله سازمانی و محدودیت‌های عمومی در حل آن
 • آشنایی با بکارگیری ابزار روندهای تکامل
 • آشنایی با انتخاب هدف در بکارگیری ابزار روندهای تکامل

13- سازمان حرفه‌ای در حل مسئله

 • نگاهی به ساختار یک کسب و کار و جایگاه حل مسئله در آن

14- تحقیقات حرفه‌ای در حل مسئله

 • نگاه به یک مسئله سازمانی و محدودیت‌های عمومی در حل آن
 • آشنایی با بکارگیری ابزار روندهای تکامل
 • آشنایی با انتخاب هدف در بکارگیری ابزار روندهای تکامل
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
180,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید