با گسترش تکنولوژی و ایجاد ارتباط های مستقیم در بستر اینترنت امکانات بسیار متعددی ایجاد شد که بدون نیاز به حضور در یک مکان بتوان ارتباط برقرار کرد به عنوان مثال:

به راحتی میتوان یک جلسه کاری را به صورت آنلاین برگزار کرد.

در شرایط خاص دیگر نیاز نیست در کلاس درس حضور داشت.

بدون طی کردن مسافت های بسیار طولانی برای ملاقات حضوری به نتیجه مطلوب رسید.

علاوه بر این امروزه انسانها با چالش زمان روبرو هستند و فرصت زیادی برای انجام تمام کارهای خود را ندارند و با وجود اهمیت برخی از مسائل از آن جمله آموزش قادر به پرداختن آن نیستند.

وبینار یکی از راهکارهای بسیار مهم برای برطرف کردن این مشکلات و رسیدن به مقصود نهایی است.

مهریاد با بهرمندی از به روزترین برنامه ها و زیر ساختی مناسب  اقدام به ارائه خدمات برگزاری وبینار برای دانشگاه ها، موسسات آموزشی، اساتید، کارشناسان بازاریابی برای معرفی محصول خود و … نموده است.