برگزاری دوره های آموزشی

دانشگاه ها، موسسات آموزشی، سازمان ها و شرکت های صنعتی و خدماتی مختلفی در طی سال‌ها فعالیت دانشگاه مهرالبرز از خدمات آن بهره مند شده اند و یکی از این خدمات برگزاری دوره های آموزشی بوده است.

دانشگاه مهرالبرز به واسطه :

  • بهره مندی از  اساتید مجرب و تراز اول از بهترین دانشگاه های ایران و خارج از ایران
  • بهره مندی از زیر ساخت های بروز در زمینه یادگیری الکترونیکی
  • نیروها و کارشناسان با تجربه در زمینه برگزاری دوره های آموزشی
  • بهره مندی از به روزترین سامانه های یادگیری الکترونیکی
  • محتوای آموزشی غنی و کارآمد

آماده ارائه خدمات برای کلیه سازمان هایی که نیازمند برگزاری دوره های آموزشی هستند را دار می باشد.