دکتر ناصر صادقی فرد

دکتر ناصر صادقی فرد

 لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسانس MBA ، دکتری اقتصاد مدیریت

ديگر دروس مدرس

درباره مدرس

  • دکتر ناصر صادقی فرد ، نماینده گروه سارینا و شرکت Sarina Elegant Organization & Building Inc. کانادا
  • لیسانس مهندسی صنایع، فوق لیسانس MBA ، دکتری اقتصاد مدیریت
  • طراح مدل 7S ، طرح ریزی Elegant Building & Elegant Organization و مسئول تیم تالیف استانداردهای Sarina Complementry Standards در صنعت ساختمان .
  • مولف 8 کتاب و تالیف و ثبت ملی 2 استاندارد سیستم های مدیریت صنعت ساختمان .
  • دارای بیش از 42 سال سابقه اجرایی، مشاوره، آموزش، تالیف، ارزیابی، طراحی مدل های مرتبط با صنعت ساختمان .
  • دارای 12 سال تجربه پژوهش، تحقیق، و اجرای پروژه های صنعت ساختمان در کانادا