دکتر علی اکبر ارجمندنیا

دکتر علی اکبر ارجمندنیا

فارغ التحصیل رشته مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی در سال 1372

درباره مدرس

ایشان دارای مدرک دکترای روانشناسی از دانشگاه طباطبائی و دانشیار دانشگاه تهران می باشند و بیش از 10 عنوان کتاب تالیف شده دارند و مقالات بسیار زیادی در نشریات داخلی و خارجی در موضوعات مختلف ارائه داده اند.

ایشان از مدرسان دوره مصاحبه بالینی کودک و نوجوان که به صورت الکترونیکی با همکاری دانشکده روان شناسی و موسسه آموزش عالی مهرالبرز برگزار می گردد.

سوابق اجرایی

مدیر مرکز آموزشی و توانبخشی احیا، 1380/06/01، 1384/06/01، ایران، تهران
معاونت فرهنگی دانشجویی، 1390/08/27، 1393/08/11، ایران، تهران
سرپرست گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی، 1391/02/23، 1393/02/23، ایران، کیش
سرپرست گروه روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی و روان شناسی تربیتی، 1391/02/23، 1393/02/23، ایران، کرج
سرپرست گروه آموزشی روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، 1392/07/06، 1393/01/06، ایران، تهران
عضو شورای تحصیلات تکمیلی مجموعه علوم انسانی و پایه، 1392/08/01، 1394/08/01، ایران، تهران
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده، 1393/10/13، 1396/10/13، ایران، تهران
رئیس هیات مدیره کانون فارغ التحصیلان دکتری روان شناسی و آموزش کودکان استثنایی، 1394/08/15، ایران، تهران
عضو کمیته راهبردی دانشکده، 1395/05/23، ایران، تهران
عضو شورای امور بین الملل دانشکده، 1395/12/16، ایران، تهران
رئیس موسسه روان شناسی دانشگاه تهران، 1397/05/17، ایران، تهران

تألیفات

کتاب‌های تالیفی:

Ali Akbar Arjmand Nia. “Exceptional Children.” Tehran: Roshde-e- Farhang, 2015.

علی اکبر ارجمندنیا. “دانستنی های ایران نگاهی به تاریخ آموزش در ایران.” : دفتر مطالعات فرهنگی و برنامه ریزی اجتماعی، 1390.
مسیب یارمحمدی واصل ، علی اکبر ارجمندنیا و فاطمه قنادی . “سوی مصرف و وابستگی به مواد (از شیوع تا مهار در دانشجویان).” : دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی ، 1390.
علی اکبر ارجمندنیا، مهدی خانجانی و مریم محمودی. “امید و امیدواری نظریه ها مفاهیم و روش های ارتقا در جوانان و دانشجویان.” تهران: وزارت علوم تحقیقات و فناوری معاونت فرهنگی و اجتماعی، 1391.
علی اکبر ارجمندنیا. “علوم اجتماعی و تجربی برای دانش آموزان آهسته گام.” تهران: انتشارات سمت، 1391.
علی اکبر ارجمندنیا و محسن شکوهی یکتا. “بهبود حافظه فعال.” تهران: انتشارات تیمورزاده-نشر طبیب، 1391.
غلامعلی افروز و علی اکبر ارجمندنیا. “نقدنامه روان شناسی 2.” تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1393.
علی اکبر ارجمندنیا و مریم محمدی. “حافظه فعال.” : رشد فرهنگ، 1394.
علی اکبر ارجمندنیا و سمانه ملکی. “روان شناسی رابطه موثر.” : رشد فرهنگ، 1395.
علی اکبر ارجمندنیا و علی فراهانی. “روان شناسی بالینی کودک (1).” : رشد فرهنگ، 1396.
علی اکبر ارجمندنیا. “مجموعه آزمون حافظه فعال برای کودکان (حاف بک).” : رشد فرهنگ، 1396.
علی اکبر ارجمندنیا. “آسیب شناسی روانی کودک و نوجوان.” : انتشارات سمت، 1397.
علی اکبر ارجمندنیا و سولماز قاسمی. “دستورالعمل آموزشی درمانی بهسازی حافظه فعال: یکصدتمرین.” : تیمورزاده- طبیب، 1397.

کتاب‌های ترجمه شده:

علی اکبر ارجمندنیا، ابوالفضل فیروزمنش و فاطمه روشن روان. “چگونه ذهن کودک رشد می کند؟.” : انتشارات دانشگاه تهران، 1398.

فصلی از کتاب:

حسین حسینی و علی اکبر ارجمندنیا. “نقد در تراز جهانی.” : پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 1394.

دوره های مدرس