دکتر سوگند قاسم زاده

دکتر سوگند قاسم زاده

کارشناسی:

1385, روانشناسی بالینی, دانشگاه الزهرا (س)

کارشناسی ارشد:

1388, روانشناسی عمومی, دانشگاه الزهرا (س)

دکترا:

دکتری تخصصی, 1393, روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی, دانشگاه تهران

درباره مدرس

سرپرست کلینیک مشاوره و بهداشت روان دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 1397/08/26، 1399/08/28، ایران، تهران
عضو اصلی اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، 1396/06/12، 1398/06/31، ایران، تهران
مدیر داخلی و دستیار سردبیر نشریه علمی پژوهشی توانمند سازی کودکان استثنایی، 1395/12/25، 1399/12/30، ایران، تهران
سرپرست مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره (کلینیک) دانشکده روانشناسی دانشگاه تهران، 1395/08/26، 1397/08/26، ایران، تهران
عضو شورای علمی فرهنگی مراکز خدمات مشاوره معاونت فرهنگی قوه قضاییه، 1394/06/14، 1396/06/14، ایران، تهران

سوابق اجرایی

• تدریس بیش از 120 دوره حقوق مهندسی و گزارش نویسی برای اعضای سازمان های نطام مهندسی ساختمان 31 استان کشور از سال 1389 تا کنون ( تدریس بیش از 80.000 نفرساعت آموزش)

• تدریس دوره حقوق مهندسی در نظام فنی – روستایی برای مهندسان ناظر و دهیاری ها و کارشناسان فنی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای 31 استان

• تدریس حقوق مهندسی در نظام فنی – اجرایی برای بانک ها و شرکت های مهندسی مشاور و دستگاه های اجرایی

• تدریس نحوه گزارش نویسی نظریه های کارشناسان رسمی دادگستری در کانون و کارشناسان ماده 187 قوه قضائیه با صلاحیت راه و ساختمان و حوادث کاری

• گذراندن دوره های قوانین حقوقی شامل آئین دادرسی مدنی، آئین دادرسی کیفری ، قانون مجازات اسلامی و قانون مدنی در کانون وکلا در سال 1376

• انجام نظارت بیش از 114 ساختمان در طول دوران فعالیت حرفه ای مهندسی در شهر تهران

• تالیف دایره المعارف جامع بخشنامه ها و مصوبات و آئین نامه های مربوط به نظام فنی – اجرایی

• شرح کتاب های فهارس بهای ابنیه و راه

• شرح اصطلاحات فنی فهارس بهای ابنیه و راه بر اساس مبانی نشریات سازمان برنامه و بودجه

• عضو کمیته تدوین فهرست بهای ابنیه( 1380)

• عضو کمیته بازنگری نشریه 55 سازمان و برنامه و بودجه ( 1380)

• تدریس ضوابط امور قراردادها و پیمان رسیدگی و شرح شرایط عمومی پیمان و نحوه محاسبه تعدیل و مابه اتفاوت بهای مصالح در سازمان مجری ساختمان ها و تاسیسات دولتی ( 1380) و سازمان برنامه و بودجه استان تهران، کردستان، خراسان رضوی و جنوبی و …

• مدیر پروژه طرح های متعدد عمرانی در سطح کشور

• عضو هیات عالی حل اختلاف پروژه های ساختمانی وزارت نفت

• طراح برگزیده مسابقه کشوری طراحی معماری ساختمان فدراسیون شطرنج سازمان تربیت بدنی( 1376)

تالیفات

کتاب‌های تالیفی:

افروز غ. ، قاسم زاده س. و ابراهیمی ن. (1398). مداخلات خانواده محور در توانمند سازی کودکان با نشانگان داون (راهنمای گام به گام ). : انتشارات دانشگاه تهران .
حسینیان س. ، روایی ف. و قاسم زاده س. (1390). بسته آموزشی توانمندسازی والدین، آموزش مهارت های زندگی با تمرکز بر پیشگیری از مصرف مواد. تهران: .
کتاب‌های ترجمه شده:

قاسم زاده س. و سالک ابراهیمی ل. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان (راهنمای درمانگر). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. و سالک ابراهیمی ل. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی کودکان (کتاب تمرین). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. ، سالک ابراهیمی ل. و موسوی ا. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان (کتاب تمرین). تهران: انتشارات ابن سینا .
قاسم زاده س. ، سالک ابراهیمی ل. و موسوی ا. (1398). پروتکل یکپارچه برای درمان فراتشخیصی اختلالات هیجانی نوجوانان (راهنمای درمانگر). تهران: 

دوره های مدرس