دکتر خدایار ابیلی

دکتر خدایار ابیلی

کارشناسی:

1356, زبان انگلیسی, علامه طباطبایی (مدرسه عالی ترجمه سابق )

کارشناسی ارشد:

1358, مدیریت آموزشی, میشیگان شرقی

دکترا:

1366, اموزش عالی, میشیگان

فوق دکترا:

1369, آموزش عالی در کشورهای جهان سوم, یو سی ال

معرفی استاد به صورت مختصر:

جناب آقای دکتر ابیلی دارای مرتبه علمی استاد تمام در دانشگاه تهران و دارای مدرک تحصیلی فوق دکتری آموزش عالی در کشورهای جهان سوم از دانشگاه یو سی ال می باشد

از علایق پژوهشی جناب آقای دکتر ابیلی می توان به:

 • مدیریت منابع انسانی
 • توسعه هیأت علمی دانشگاه ­ها
 • ارزشیابی عملکرد فردی و سازمانی در آموزش عالی
 • روش تحقیق کیفی

نام برد

سوابق اجرایی

 • عضو کمیته چهارمین کنفرانس توسعه منابع انسانی ، 1386/07/24، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی دومین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1384/04/04، ایران، تهران
 • عضویت در کمیته ملی آموزش و پرورش (آموزش برای همه)، 1385/07/05، ایران، تهران
 • مشاور در حوزه پژوهش های کاربردی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1392/03/25، 1393/10/16، ایران، تهران
 • عضو شورای سیاست گذاری کنفرانس بین المللی توسعه قابلیت ها و شایستگی های مدیران برای آینده، 1392/04/15، ایران، تهران
 • عضویت در هیئت مدیره انجمن مدیریت سبز ایران، 1387/12/19، ایران، تهران
 • عضو کمیته مشاوران علمی پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1388/04/22، ایران، تهران
 • عضو اصلی هیئت مدیره انجمن مدیریت اجرایی ایران، 1380/06/16، ایران، تهران
 • عضو کمیته راهبری جایزه تعالی منابع انسانی، 1387/05/21، ایران، تهران
 • عضو شورای ارزیابی کیفیت دانشگاه، 1387/11/20، ایران، تهران
 • مدیر گروه مدیریت و برنامه ریزی آموزشی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران، 1392/07/15، 1393/10/16، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی نهمین کنفرانس توسعه منابع انسانی، 1392/04/11، ایران، تهران
 • عضو کمیته علمی اولین همایش بین المللی مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت، 1389/07/01، ایران، تهران
 • عضو شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و منابع انسانی موسه مطالعات بین االمللی انرژی، 1392/10/14، ایران، تهران
 • عضو کمیته منتخب دانشگاه علوم و فنون هوایی شهید ستاری، 1393/02/01، ایران، تهران
 • عضو کمیسیون تجزیه و تحلیل سیاست های دانشگاهی، 1380/07/01، ایران، تهران

تالیفات:

کتاب‌های تالیفی:

 • خدایار ابیلی و ابراهیم مزاری. “توسعه منابع انسانی( جلد اول: با تاکید بر مفاهیم خودتوسعه ای، خودرهبری و خودمدیریتی).” تهران: امید، 1393.
 • خدایار ابیلی و سارا رحمتی. “مدیریت استعداد رویکردی نو در مدیریت منابع انسانی.” تهران: زبان امرروز، 1394.
 • خدایار ابیلی و کامران مظاهری فرد. “مفاهیم پژوهش و روش تحقیق در مطالعات مدیریت.” تهران: توفیق دانش، 1394.
 • خدایار ابیلی و ابراهیم مزاری. “خودتوسعه ای رهبران دانشگاهی.” تهران: انتشارات ابجد، 1398.

کتاب‌های ترجمه شده:

 • خدایار ابیلی . “ارزشیابی طرحها وبرنامه های اموزشی برای توسعه.” : موسسه بین المللی اموزش بزرگسالان وزارت فرهنگ و آموزش عالی، 1375.
 • خدایار ابیلی . “سازمانهای تند آموز.” : شرکت ساپکو، 1378.
 • خدایار ابیلی و حسن موفقی . “راهبردهای مدیریت منابع انسانی.” : انتشارات فرا، 1380.
 • خدایار ابیلی و سعید علی میرزایی . “مدیریت انگیزش.” : انتشارات سارگل، 1382.
 • خدایار ابیلی و سعید علی‌میرزایی . “مدیریت تغییر.” : انتشارات سارگل، 1382.
 • سعید علیمیرزایی و خدایار ابیلی . “توازن کار و زندگی.” : سارگل، 1385.
 • خدایار ابیلی . “آموزش تفکر انتقادی.” : سازمان سمت، 1390.
 • خدایار ابیلی ، فاطمه نارنجی ثانی و ابراهیم مزاری. “تدریس ناب(راهنمای عمل یاددهی-یادگیری ناب در آموزش عالی).” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
 • خدایار ابیلی ، فاطمه نارنجی ثانی و ابراهیم مزاری. “تدریس ناب(راهنمای عمل یاددهی-یادگیری ناب در آموزش عالی).” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.
 • خدایار ابیلی ، ابراهیم مزاری و مهسا زمانی. “برنامه ریزی توسعه فردی(راهنمای عمل خودتوسعه ای مدیران و کارکنان).” تهران: ابجد، 1395.

خدایار ابیلی ، ابراهیم مزاری و فاطمه نارنجی ثانی. “دانشگاه ناب (راهنمای عمل مسوولان امور در دانشگاه ها).” تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی، 1395.

دوره های مدرس

!

هیچ مطلبی یافت نشد

متاسفیم، مطلبی مرتبط با جستجوی شما پیدا نشد.