حمیدرضا خاکپور

کارشناسی:

مهندسی مکانیک طراحی جامدات

کارشناسی ارشد:

MBA گرایش مارکتینگ

دکترا:

DBA گرایش برندینگ

ديگر دروس مدرس

درباره مدرس

مشاور و مدرس برندینگ در فضای دیجیتال

سوابق اجرایی

مشاور بیش از 60 برند
مدیر آژانس هوشمند میم
مدرس دانشکده کارآفرینی دانشکاه تهران
دانشگاه گلرنگ
آکادمی دیجیتال مارکتینگ
و…