دوره (Linux Professional Level 1) LPIC 1

معرفی دوره لینوکس LPIC-1

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥLPI، ﺑﺰﺭگﺘﺮﻳﻦ ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، ﻛﻪ ﺩﺭ7ﺩﻭﺭﻩ ﻣﺠﺰﺍ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻭﺷﺒﻜﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.

ﺩﻭﺭﻩLPIC-1ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺩﻭﺭﻩLPIC-1ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺎﻣﻞ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻭ ﻧﺤﻮﻩ ﻛﺎﺭﻛﺮﺩﻥ ﺑﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ گذراندن ﺍﻳﻦ ﺩﻭﺭﻩ دانشجو ﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﻫﺎﻱ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺍﺯ ﻃﺮﻳﻖ ﺧﻂ ﻓﺮﻣﺎﻥ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺑﺮﻗﺮﺍﺭ ﻛﻨﺪ ﻭ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺗﻮﺍﻧﺎﻳﻲ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻳﻚ ﻛﺎﺭﺑﺮ ﻟﻴﻨﻮﻛﺲ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﻲ ﺍﺯ ﺁﻥ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲ ﺭﻭﺩ ﺭﺍ پشتیبانیﻛﻨﺪ.

چشم انداز و اهداف دوره لینوکس LPIC-1:

توانایی کار با سیستم عامل لینوکس

راه اندازی سیستم های لینوکسی 

راه اندازی سرویس های لینوکس

پیش نیازهای دوره لینوکس LPIC-1

توانایی کار با کامپیوتر ICDL

آشنایی با زبان انگلیسی

انتظارات از دانش پذیران در پایان دوره LPIC1

دانش پذیران در آخر دوره باید بتوانند با سیستم های لینوکسی کار کنند

نحوه برگزاری دوره LPIC1

یکی از ویژگیهای شاخص این دوره این است که این دوره به صورت ترکیبی(افلاین، آنلاین و BOOTCAMP)برگزار می شود و علاوه بر این دستیار آموزشی و استاد در طول دوره در کنار شما خواهند بود.

10 ساعت کلاس مجازی (انلاین )

8 ساعت بوت کمپ

16 ساعت محتوای الکترونیکی (افلاین )

سر فصل های دوره لینوکس LPIC-1

Exploring Linux Command-Line Tools

 1. Work on the command line
 2. Process text streams using filters
 3. Use streams, pipes, and redirects
 4. Search text files using regular expressions
 5. Basic file editing

Managing Software and Processes

 1. Manage shared libraries
 2. MANAGEMENT PACKAGES
 3. Use RPM and YUM package management
 4. Create, monitor, and kill processes
 5. Modify process execution priorities

Configuring Hardware

 1. Determine and configure hardware settings
 2. Design hard disk layout
 3. Create partitions and filesystems
 4. Maintain the integrity of filesystems
 5. Control mounting and unmounting of filesystems

Managing Files

 1. Perform basic file management
 2. Manage file permissions and ownership
 3. Create and change hard and symbolic links
 4. Find system files and place files in correct location

Booting, Initializing,and Virtualizing Linux

 1. Change runlevels/boot targets and shutdown or reboot system
 2. Install a boot manager
 3. Linux as a virtualization guest
 4. Boot the system

Configuring the GUI,Localization, and Printing

 1. Install and configure X12
 2. Graphical Desktops
 3. Accessibility
 4. Localization and internationalization
 5. Manage printers and printing

Administering the System

 1. Manage user and group accounts and related  system files
 2. Maintain system time
 3. System logging
 4. Mail Transfer Agent (MTA) basics

Configuring Basic Networking

 1. Fundamentals of internet protocols
 2. Persistent network configuration
 3. Basic network troubleshooting
 4. Configure client side DNS

WRITE SCRIPT

 1. Customize or write simple scripts
 2. Automate system administration tasks by scheduling jobs

Securing Your System

 1. Perform security administration tasks
 2. Set up host security
 3. Securing data with encryption
مشاهده بیشتر

نظرات

متوسط امتیازات

0
بدون امتیاز 0 رای
2,500,000 تومان
0 نقد و بررسی

جزئیات امتیازات

5 ستاره
0
4 ستاره
0
3 ستاره
0
2 ستاره
0
1 ستاره
0
لطفا برای ارسال یا مشاهده تیکت به حساب خود وارد شوید