نمایش دادن همه 10 نتیجه

بهزودی

دوره یادگیری عمیق – پردازش متن و تصویر با پایتون

نوع: دوره ترکیبی
بدون امتیاز 0 رای
مدت زمان دوره: 50 ساعت
0
4,000,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
1,500,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 60 ساعت
0
4,800,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
2,500,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
2,500,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
1,500,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
1,500,000 تومان
بهزودی

دوره اینترنت اشیا – سطح 1

دوره ترکیبی
بدون امتیاز 0 رای
مدت زمان دوره: 30 ساعت
0
2,000,000 تومان
بهزودی
مدت زمان دوره: 50 ساعت
0
3,000,000 تومان

javascript – jquery

دوره ترکیبی
بدون امتیاز 0 رای
مدت زمان دوره: 40 ساعت
1
2,000,000 تومان